Výletníky od turistů poznáte především podle toho, že výletníci si z navštívených pamětihodností odnášejí upomínkové předměty.